Krzysztof Jakubczak

Dr inż. Krzysztof Jakubczak, jest absolwentem Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Politechniki Praskiej w Czechach. Krzysztof odbył wiele licznych szkoleń m. in. w USA (Stanford, SLAC Center), Niemczech (Hamburgu, Synchrotron Desy), Korei Południowej (KAIST), Francji (Laboratorium LOA), Włoszech, Hiszpanii, Portugalii. Jego zakres kompetencji specjalistycznych obejmuje takie dziedziny jak: wyroby medyczne (tzw. sprzęt medyczny), technologie obronne, technologie laserowe, optyka (klasyczna, rentgenowska, EUV, fizjologiczna), technika podczerwieni, modulacja i detekcja promieniowania, wtórne źródła promieniowania na potrzeby nanolitografii, systemy próżniowe oraz spektroskopia.