Ewa Żbikowska

Wiele lat pracuje jako ekspert w międzynarodowej sieci Enterprise Europe Network gdzie zajmuje się wsparciem innowacyjności i współpracy międzynarodowej polskich firm, głównie z sektora MSP. Działalność sieci EEN jest finansowana z Komisji Europejskiej, oferuje małym i średnim przedsiębiorcom usługi w zakresie: - informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej, - rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej, - stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy,ułatwienia udziału w programach ramowych UE na rzecz badań i rozwoju.