Elżbieta Jamrozy

Inwestuje w innowacyjne technologie o globalnym potencjale wdrożeniowym. Zarządzała funduszem kapitałowym i start-up’ami wysokotechnologicznymi z obszaru chemii, fizyki, nowych materiałów oraz biotechnologii. Ponad 17 lat doświadczenia w zarządzaniu pracami B+R. Posiada certyfikat bezpieczeństwa ABW. Pomysłodawca mechanizmu Bridge Alfa. Dyrektor PNT przy Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Przewodnicząca Rady Nadzorczej w funduszu kapitałowym Bridge Alfa. Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ds. KIC Food for Future. Magister zarządzania technologiami podwójnego zastosowania po Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych. Doktorantka WSOWL w tematyce zastosowania nowych materiałów pochłaniających.