Anna Hejka

Założycielka i Prezes Heyka Capital Markets Group, pierwszego banku inwestycyjnego w Europie Centralnej oraz Założycielka i Partner Zarządzający Poland Growth Fund I, II i III, MCI TechVentures i EuroVentures, funduszy Private Equity i Venture Capital.

Globalny Lider Jutra Światowego Forum Gospodarczego w Davos, 

Anioł Biznesu roku 2009 Europejskiego Stowarzyszenia Aniołów Biznesu, 

Jeden z 25 Najlepszych Menedżerów w Finansach Home&Market.

Partner Zarządzający funduszami w USA i Polsce, anioł biznesu, seryjny przedsiębiorca, mentor (IT, finanse, FMCG, budownictwo, ochrona zdrowia, lotnictwo, media, żywność i napoje, ) w USA i Europie Centralnej, bankier inwestycyjny/wiceprezes/pryncypał w USA (Salomon Brothers/Citi, Security Pacific), Oficer Bankowy w Hiszpanii (JPMorgan Chase). Członek Rady Programowej Narodowego Programu Przedsiębiorczości PARP i Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert Banku Światowego, PARPu, NCBiRu i Lewiatana, członek okrągłego stołu Prezydenta Polski oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doradca American Appraisal. Doradzała Komisji Europejskiej, BGK, Ministerstwom Gospodarki i Finansów w sprawach innowacji i przedsiębiorczości. 

Członkini US-Polish Trade Council, mostu informatycznego i bio-technologicznego budującego relacje biznesowe pomiędzy USA i Polską. Członek Komitetu Inwestycyjnego CTT UW. Juror "Innovators Under 35 Europe Awards" organizowanego przez MIT Technology Review i "50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie" organizowanego przez Brief.pl. Członek Polskiego Instytutu Dyrektorów, zarządów i rad nadzorczych w USA i Polsce. Wykładowca w PAN, na uniwersytetach, stowarzyszeniach aniołów biznesu, częsty mówca na międzynarodowych konferencjach (m.in. World Economic Forum, Institute for International Research, Gitex, Shell Global Solutions, Urząd Patentowy, Unquote”, Marcus Evans, CEE Private Equity, ITC Summit, TMT Buyouts, Mediarun, BGK, KFK, Explory, Wolves Summit, InfoShare) publikujący artykuły (International Economy, National Review, Saudi Gazette, Al Iktissad Wal Aamal, Gazeta Bankowa, Rzeczpospolita, Wprost) oraz przedmowy do książek biznesowych Jeffrey A. Harris’s “Transformative Entrepreneurs”. Recenzentka "Start-up Evolution Curve, from Idea to Profitable and Scalable Business" Donatasa Jonikasa.

Heyka Capital Markets Group od 1990r. umożliwia firmom przyspieszenie i globalizację wzrostu poprzez udostępnianie międzynarodowych kontaktów, poprawę płynności (wdrożenie optymalnej polityki cenowej oraz sprawozdawczości zarządczej, zarządzanie cyklem konwersji gotówki, podniesienie odpowiedniego finansowania), wzmocnienie kultury korporacyjnej (ład korporacyjny, najlepsze praktyki), zwiększenie wydajności (programy motywacyjne i opcyjne) oraz wzrost elastyczności działań (kampanie PR i marketingowe, globalne badania rynkowe, śledzenie i przewidywanie trendów). HCM skupia się na przeprowadzaniu przejęć, fuzji i sprzedaży firm, dostarczaniu klientom najróżniejszych form finansowania od kapitału, przez derywaty do długu, doradztwie strategicznym oraz szerokim wsparciu zarządu od uczestnictwa w radach nadzorczych do coachingu