Agnieszka Banrowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, studiów MBA Szkoły Biznesu PW oraz Podyplomowych Studiów Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Absolwentka Programu TOP 500 Innovators, w ramach którego odbyła dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Stanforda w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników badań.Pracowała w BioTech-IP przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej (na stanowisku Specjalista ds. transferu technologii) oraz pracownik największej niezależnej norweskiej jednostki badawczej SINTEF (na stanowisku Environmental Manager).Specjalizuje się w tematyce związanej z własnością przemysłową oraz zajmuje się wsparciem merytorycznym w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie dla kontrahentów zewnętrznych, opracowaniem analiz rynków, strategii wdrażania produktów na rynek oraz szkoleniami.