;

Startup Road

4 edycja

Kiedy

28 listopada 2017
17:00

Gdzie

Warszawa

Udział w spotkaniu wymaga rejestracji

Zarejestruj się

Technologie Relacje Wiedza
Startup Road 3 edycja

Głównym celem spotkań jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk wdrażania projektów o charakterze proinnowacyjnym

Technologie

Aktywne wspieranie innowacji - promowanie rozwoju opartego o nowe technologie, prace B+R i rynkowe wdrożenia nowatorskich produktów i usług

Relacje

Umożliwienie nawiązania relacji biznesowych w środowisku związanym z nowoczesnymi i innowacyjnymi technologiami

Wiedza

Wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

PRELEGENCI

Spotkaj doświadczonych ekspertów

Agnieszka Banrowska

BTM Innovations Sp. z o.o.

Kamil Dyś

Dys Company

Krzysztof Grzybowski

BTM Innovations Sp. z o.o.

Krzysztof Jakubczak

CEO

Perspectiva Solutions

Marek Ulman

Krajowy Punkt Kontaktowy

Ewa Żbikowska

EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

HARMONOGRAM

17:00

Usługi doradcze i proinnowacyjne dla startupów, z uwzględnieniem finansowania ze środków unijnych

Agnieszka Banrowska, Krzysztof Grzybowski
BTM Innovations Sp. z o.o.

   

17:20

O zdobywaniu rynków

Krzysztof Jakubczak
Perspectiva Solutions

   

17:40

Enterprise Europe Network – wsparcie Startup w innowacyjności i zdobywaniu zagranicznych rynków

Ewa Żbikowska
EEN Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

   

18:00

Lunch / Networking

18:30

Jak założyć lub przenieść startup do Anglii

Kamil Dyś
Dys Company

.

18:50

Możliwości finansowania dla MŚP w instrumentach finansowych UE

Marek Ulman
Krajowy Punkt Kontaktowy

.

Dlaczego warto?

Nawiążesz kontakty

Networking – tworzenie własnej sieci kontaktów i budowanie długotrwałych relacji wsparciem dla biznesu.

Skorzystasz z doświadczenia innych

Dyskusje – wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, motywowanie do proinnowacyjnego działania biznesowego oraz przestrzeganie przed zagrożeniami i utrudnieniami na drodze do sukcesu – wsparcie w podejmowanie decyzji biznesowych.

Znajdziesz inspirację

Warsztaty – prezentacja dobrych praktyk wdrażania projektów innowacyjnych na rynek oraz stosowania nowoczesnych narzędzi daje nowe spojrzenie na innowacyjne projekty i metody zarządzania nimi.

Zdobędziesz wiedzę

Prelekcje – poznanie metod i dobrych praktyk transferu i komercjalizacji technologii we współczesnych firmach, przedstawienie głównych wyzwań i ryzyk stojących aktualnie przed osobami wdrażającymi projekty – ułatwi planowanie, realizację oraz ewaluację przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój innowacji.

Rejestracja

Zarezerwuj miejsce już dziś

O uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń

Patroni & Partnerzy

Jesteś zainteresowany wsparciem spotkań? Napisz do nas: konferencja@btprogress.com

Partnerzy

Patronat Medialny

Organizator

Lokalizacja / Jak dojechać

Warszawa

Warszawa

Szczegółowe informacje wkrótce

Organizator

BT Progress

E-MAIL: konferencja@btprogress.com
WWW: www.btprogress.com